Regulamin Wypożyczalni Sprzętu DJ’skiego „myvibe.pl”

 1. Warunki Ogólne:
  1.1. Wypożyczalnia sprzętu DJ’skiego, muzycznego „myvibe.pl” świadczy usługi w zakresie wypożyczania sprzętu dźwiękowego i oświetleniowego.
  1.2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed zawarciem umowy wypożyczenia.
 2. Zamówienia:
  2.1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście w siedzibie wypożyczalni.
  2.2. Wypożyczenie sprzętu wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 3. Zasady Wypożyczenia:
  3.1. Okres wypożyczenia ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem.
  3.2. Klient zobowiązany jest do podpisania umowy wypożyczenia przed odbiorem sprzętu.
  3.3. Każdy Klient zobowiązany jest do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości przed wypożyczeniem sprzętu.
 4. Opłaty i Kaucja:
  4.1. Opłata za wypożyczenie ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju i ilości sprzętu.
  4.2. Kaucja jest ustalana indywidualnie.
  4.3. Kaucja jest zwracana Klientowi po zakończeniu okresu wypożyczenia, jeżeli sprzęt nie uległ uszkodzeniom.
  4.4. Kaucja może zostać włączona do przyszłej płatności za wynajęty sprzęt.
 5. Odpowiedzialność za Sprzęt:
  5.1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie sprzętu podczas okresu wypożyczenia.
  5.2. W przypadku uszkodzenia sprzętu Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.
 6. Transport:
  6.1. Klient może skorzystać z usług dostawy i odbioru sprzętu za dodatkową opłatą.
  6.2. Klient ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.
 7. Warunki Zwrotu Sprzętu:
  7.1. Sprzęt należy zwrócić w stanie nie gorszym niż przed wypożyczeniem.
  7.2. Opóźnienie w zwrocie sprzętu może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.
 8. Postanowienia Końcowe:
  8.1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Wypożyczalnia ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu.
  8.2. Wszelkie spory wynikłe z umowy wypożyczenia rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Kontakt:
  9.1. Wszelkie pytania i sprawy dotyczące wypożyczeń można kierować pod adresem e-mail:
  wypozyczalnia@myvibe.pl.pl
  lub telefonicznie pod numerem:
  885-77-pięć-55-siedem
 10. Podmiot odpowiedzialny:
  BK AGENCY MARCIN ŻAK
  ul. Środkowa 32/1
  03-431 Warszawa
  NIP: 7991929194

Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2023 r.

Shopping Cart
Scroll to Top